December 17

Kiện

Lặng

Giữa không trung

Một con người

Cô độc

Nhìn

Giữa cõi đời

Một cuộc sống

Vô thường

Nghe

Giữa lòng mình

Một trái tim

Vẫn đập

Đắng

Giữa thương trường

Một doanh nhân

Ngã ngựa

Xót

Giữa thời cuộc

Một đất nước

Cải lương

Mr.Địa 17/12/2014

Category: Poem | LEAVE A COMMENT