March 16

Gửi tiền, khi rút phải báo công an

Vụ việc đổ hết trách nhiệm cho người gửi tiền của Vietinbank vẫn chưa ngả ngũ thì Agribank đã tiếp bước

Ngân hàng ở Việt Nam thích làm thế nào với khách hàng cũng được. Sướng thật

Cảnh báo: Lưu ý các bạn khi ngân hàng yêu cầu ký tên thì không ký vào bất cứ giấy nào mà không có rõ nội dung. Điền nội dung vào các văn bản nếu có nhiều lựa chọn thì phải gạch chéo.

Agribank

Sáng nay tuổi trẻ đã đưa tin

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150315/gui-tiet-kiem-nhung-khong-rut-duoc-tien/720605.html

Category: News | LEAVE A COMMENT